Српски језик 1

НАРОДНЕ УМОТВОРИНЕ (питалице, загонетке, брзалице, бројалице, ређалице)

прича по сликама

графомоторичка вежба1

графомоторичка вежба2

графомоторичка вежба 3

слово м

слова м, а, и, т, о

слова м, с, а вежбица

слово Д и прича по слици

редослед речи у реченици

велико слово, реченице

Крај 1. полугадишта вежба

узвичне реченице

речи су замениле места

напиши правилно реченице

редослед реченица

разумевање текста

разумевање текста 2

вежба (погодна у мају)

провера знања

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: