Monthly Archives: April 2020

Математика 30.април 2020.г.

Непроменљивост количника 

 

Одгледај снимак часа кликом на линк

 https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1399221/526/os4-matematika-stalnost-kolicnika

 и упознај још једно својство дељења – непроменљивост количника. Одради захтеве тог часа, а потом реши први задатак на 162. страни у радној свесци.

Провери да ли си тачно урадио задатке са претходног часа:

mat29isp

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Српски језик 30.април 2020.г.

 

Проширивање реченица – субјекатски и објекатски скуп речи 

 

Прати час на другом програму РТС-а и уради захтеве са тог часа. Потом уради први, други и четврти задатак на 71. страни у О језику.

srp29is

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Природа и друштво 30.април 2020.г.

Процеси производње 

 

На претходном часу природе и друштва, између осталог, упознали сте се и са процесима производње. Прочитај лекцију на странама 96, 97 и 98 у уџбенику и сазнај више о овој теми. Забележи најважније у својој свесци.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Музичка култура 30.април 2020.г.

C-dur лествица, ступањ, степен

 

Запиши лекцију у своју свеску из музичког. (прилог) У нотној свесци испиши C-dur лествицу и именуј тонове солмизацијом и абецедом.

C-dur лествица

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Српски језик 29.април 2020.г.

Реченица – значење, облик, састав – утврђивање

 

Прати час на другом програму РТС-а и одради захтеве са тог часа. Потом реши први и други задатак на 108. страни и шеснаести задатак на 110. страни у О језику.

Провери како си урадио листић са претходног часа

српски 28.4.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Математика 29.април 2020.г.

Зависност количника од дељеника и делиоца 

 

Кликом на линк https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1389377/526/os4-matematika-zavisnost-kolicnika-od-promene-deljenika отворићеш снимак првог часа на ком ћеш упознати својство дељења – зависност количника од дељеника.

Кликом на други линк https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1397755/526/os4-matematika-zavisnost-kolicnika-od-delioca отворићеш снимак другог часа на ком ћеш упознати још једно својство дељења – зависност количника од делиоца. Пажљиво прати наставу и уради захтеве са оба часа. Потом уради четврти задатак са 161. стране у радној свесци.

Привери како си урадио задатке од претходног дана

mat28

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Ликовна култура 29.април 2020.г

Прати час на другом програму РТС-а.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Физичко васпитање 29.април 2020.г.

Прати час на другом програму РТС-а.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Енглески језик 29.април 2020.г.

eng 29

Categories: Uncategorized | Leave a comment

ПРОМЕНА РАСПОРЕДА ЕМИТОВАЊА НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ

Распоред приказивања наставе на каналу РТС 2 биће промењен у данима када је предвиђен рад Народне скупштине Републике Србије чија се заседања преносе на том каналу.

Ученици од другог до седмог разреда имаће дневно по три часа, док ће ученици осмог разреда имати четири часа.

Настава за ученике првог циклуса основног образовања и васпитања (II -IV разреда) биће емитована на каналу РТС 3, са почетком у 8.00 часова, док ће се настава за ученике другог циклуса основног образовања и васпитања (V-VIII разреда) емитовати на каналу РТС 3, са почетком у 13.15 часова.

Извор: https://zelenaucionica.com/izmene-u-rasporedu-emitovanja-nastave-na-daljinu/?fbclid=IwAR0I_yLlGEEh1FGFWsk0x-VyJeIrTTmUmysjeIzMCtzJ9ryzsYH8ot3CPOs

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Blog at WordPress.com.