Математика 7.мај 2020.г.

Једначине са множењем и дељењем – утврђивање

 

Научили смо да решавамо једначине са множењем и дељењем. Радом на задацима провежбаћеш научено градиво. Уради 9, 10. и 11. задатак на 167. страни радне свеске у својој свесци.

На који начин ћеш радити задатке? Најпре ћеш пажљиво прочитати текст задатака, правилно поставити једначине са множењем и дељењем, решити их и на крају провером утврдити да ли си тачно решио/ла постављене једначине. Уколико текст задатка садржи питање, не заборави на одговор!

А ево и решења задатака са претходног часа:

mat ispr7

 

 

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: