Природа и друштво 7мај 2020.г.

Делатност људи у различитим крајевима Србије 

 

Прати час на РТС-у. У својој свесци напиши наслов и најважније податке о делатностима људи за сваки крај Србије. Одради захтеве са тог часа.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: