Српски језик 8.мај 2020.г.

Наводници, заграде и скраћенице 

Прочитај лекције у О језику на странама 102 и 106 – сазнаћеш када користимо наводнике, а кад заграде и на који начин правилно скраћујемо речи! Потом у својој свесци, поред наслова, напиши само дефиниције ових појмова.

Још ти остаје да урадиш листић и домаћи задатак из српског језика је готов! Српски језик (1)

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: