Природа и друштво 14.мај 2020.г.

Делатности људи у селу и граду – утврђивање

Упознали сте се са делатностима људи у различитим крајевима наше земље (равничарским, брдским и планинским крајевима, селу и граду). Пред вама је један креативан задатак – за оценуПројектом представите делатности људи једног краја наше земље.

Дајемо вам и смернице које вам могу бити од помоћи при раду:

  • Пројекти могу бити урађени у форми плаката или ppt презентације;
  • Уколико се определите за пројекат у форми плаката, нема потребе да га радите на хамеру – довољан је лист из блока;
  • Потрудите се да ваши плакати буду прегледни, читко написани, али и да садрже све неопходне информације;
  • У раду можете користити мапе ума, цртеже, фотографије;
  • Уколико желите, свој рад можете употпунити занимљивостима;
  • Употребите своју креативност!

Пројекте треба послати у форми фотографије или прилога путем имејла/Вајбера најкасније до уторка, 19. маја 2020. године.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: